Master thesis universiteit utrecht bibliotheek

De eerste bijeenkomst betreft een inhoudelijke en procedurele voorlichting over het afstudeertraject en een voorbereiding op de workshop week 1, periode Hierbij worden alle stappen van het onderzoeksproces doorlopen, van probleemstelling tot rapportage.

In your conclusion you should analyze your findings in the light of your original question and explain the broader implications of your conclusions.

Feedback Do you have a question or remark about this page?

Master Thesis (18-19)

Laurens ten Kate en diverse begeleiders Korte inhouds- beschrijving Het afstudeeronderzoek bestaat uit het zelfstandig, maar onder begeleiding verrichten van een onderzoek en het schrijven van een verslag van dat onderzoek in de vorm van een masterscriptie.

The thesis will normally be around 30, words long and may be no longer than 40, words including notes and bibliography. Je laat zien dat je zelfstandig onderzoek kunt doen en je toont dat je je in een onderwerp kunt specialiseren. With this, you declare to know about and abide by the norms and rules on fraud and plagiarism of Utrecht University.

The thesis should be written in correct and clear English. Alle afstudeeronderzoeken in de master Humanistiek worden openbaar gemaakt door publicatie fulltext en samenvatting op de UvH repository. Het afsluiten van je studie met een masterscriptie is van groot belang omdat daaruit blijkt wat je als afgestudeerd humanisticus aan academische kwaliteiten in huis hebt.

Fraud and plagiarism Utrecht University considers any form of academic dishonesty to be a serious offense. This archive is also an interesting reference point to see what your fellow students have submitted. De examinator stelt op grond van dit advies de definitieve beoordeling vast.

When your professor or supervisor suspects fraud or plagiarism, they will notify the board of examiners by filling in this form Dutch, pdf. In periode 1 kun je wel de voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, maar de eerste workshop in het academisch jaar volgt in periode 2. Please let us know. De masterscriptie bestaat uit een individueel onderzoeksverslag, dat onder begeleiding en toezicht van minstens een begeleider en een meelezer tot stand komt.

De beoordeling wordt verantwoord middels een door begeleider en meelezer ingevuld beoordelingsformulier onderzoeksvoorstel.

Het onderzoeksvoorstel bestaat uit een theoretisch onderbouwde probleemstelling inleiding, doel- en vraagstellingeen onderzoeksopzet, een tijdpad en een literatuurlijst.

Naast de individuele begeleiding volgt de student gedurende het traject drie verplichte workshops: The Programme Coordinator appoints the second assessor. Als derde verplichte bijeenkomst is er een terugkomsessie van elke workshopgroep voor een tussentijdse rapportage over het voortgangsproces.

The central research question should be clearly formulated at the beginning and its relevance to scholarly discussions within the discipline set out.

Master's thesis

De scriptie is een visitekaartje naar buiten toe, voor jezelf en voor de universiteit. Goedkeuring is voorwaardelijk voor het vervolgtraject. In alle gevallen geldt dat het afstudeeronderzoek aan een aantal kwaliteitseisen moet voldoen die aan de rapportage - de scriptie — gesteld worden zie het werkboek.Open Universiteit Nederland: Master of Arts (0 records) Open Universiteit Nederland: Master of Laws Universiteit Utrecht Theses ( records) Universiteit van Amsterdam Scripties ( records) Universiteit van Humanistiek ( records) University of Groningen: Faculty of Arts ( records).

Alle cursussen Cursussen open voor inschrijving Toetsen open voor inschrijving. Add Content. Group User View Publication Person Organisation Collection Concept Page View BigQuery. Close. Onderwijs. Onderwijs aan de UvH. Over ons onderwijs; Onderwijskwaliteit; Docenten aan het woord; Verhalen uit de praktijk; Internationalisering; Hoorcolleges Online.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht ondersteunt alle fasen van informatie zoeken, verwerken en publiceren. Wij bieden zoeksystemen en advies op maat. Scriptiearchief.

In dit archief staan publicaties (scripties, onderzoeksverslagen etc.) die zijn geschreven door studenten van de Universiteit Utrecht.

Download
Master thesis universiteit utrecht bibliotheek
Rated 5/5 based on 93 review